Home.

Wie ben ik.

Diensten.

De aanpak.

Referenties.

Literatuur.

Contact.

HuResCo
Paul de Waal
Human Resources & Coaching
Coaching
Ik werk vanuit de overtuiging dat ieder mens uniek is. Vanuit dit unieke beschikt een ieder
ook over unieke kwaliteiten en vaardigheden. Het bewust worden van deze kwaliteiten
draagt bij aan het  maximale uit jezelf kunnen halen. Vanuit het respect voor de mens als
uniek wezen en met gebruik van mezelf als “instrument” start een ontdekkingstocht waarin
het bewustwordingsproces leidt tot een beter leren kennen van uzelf, uw normen en
waarden, uw sterktes en zwaktes en mogelijke blokkades. Door de bewustwording hiervan
kan ook de stap gezet worden naar een verbeterd presteren of het opheffen van uw blok-
kades. In een aantal coachingsessies krijgt u beter zicht op uw eigen normen en waarden en
hoe deze uw handelen beïnvloeden. Op basis van dit inzicht bent u in staat om verandering-
en in uw handelen  te realiseren, welke tot de door u gewenste resultaten leiden. Wat hier
voor het individu wordt beschreven, geldt evenzeer voor teams, afdelingen of organisaties.

Human Resources
Op basis van dezelfde aanpak als bij coaching worden opdrachten op het gebied van
Human Resources uitgevoerd. Op basis van 20 jaar ervaring in het vakgebied en met een
eerlijke, open en directe aanpak worden opdrachten behandeld. Door de open en directe
werkwijze wordt snel aan vertrouwen gewonnen en aansluiting gevonden. Dit leidt tot het
snel boeken van resultaten op allerlei gebieden van Human Resources. Resultaten die hier
in het verleden geboekt zijn betreffen ondermeer:
Ÿ
het afsluiten van CAO’s
Ÿ
onderhandelen van sociale plannen
Ÿ
afhandelen van reorganisaties,
Ÿ
invoering van:

 functieclassificatie

 beloningssystemen

 Performance Management, etc.